Er der politisk enighed om dette strukturforslag?

Der er blandt 26 medlemmer af byrådet (Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og SF) enighed om at bakke op om strukturforslaget.