Der er peget på, at det vil koste 700 mio. kroner at bringe alle skoler op til tidssvarende standard. Hvor kommer beløbet fra?

Der er i 2013 udarbejdet en rapport fra Ernst & Young omkring skolebygningerne, der når frem til et investeringsbehov på 700 mio. kroner. Se siderne 18-20 i forslaget til fremtidens skolevæsen i Randers Kommune.