Del 6: Bilag til mailkorrespondance mellem Randers Kommune og Fa. Gorm Nielsen