Del 5: Bilag til mailkorrespondance mellem Randers Kommune og Fa. Gorm Nielsen