Del 3: Bilag til mailkorrespondance mellem Randers Kommune og Fa. Gorm Nielsen