Hvorfor ny skolestruktur?

Folkeskolen er i kontinuerlig bevægelse. Senest er dette kommet til udtryk gennem Folketingets vedtagelse af folkeskolereformen, som er en vidtrækkende omstilling af folkeskolen.

Med folkeskolereformen skal vi sikre, at alle elever bliver så dygtige, som de kan. Flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse, og vi skal skabe og indrette attraktive læringsmiljøer for eleverne, ligesom medarbejderens muligheder for erfaringsudveksling skal styrkes. Samtidig står vi i Randers Kommune med den udfordring, at børnetallet er faldende, ligesom skolebygninger er nedslidte og kræver massive investeringer.   

Der er dermed en række forhold, der gør, at vi er nødsaget til at ændre den eksisterende skolestruktur, herunder rammerne og vilkårene for elevernes læring. 

Vi skal være målrettede, ambitiøse og fremsynede på elevernes vegne.

Med dette strukturoplæg er målet:

  • At løfte fagligheden og kvaliteten af undervisningen. Det betyder blandt andet, at der er et målrettet fokus på elevernes øgede trivsel og højere karakterer ved folkeskolens afgangsprøver.
  • Vi vil skabe optimale rammer for de inno­va­ti­ve og ud­for­skende ele­­menter i fol­keskolen,
  • Vi vil øge op­taget og mindske frafaldet i og fra såvel fol­keskolerne som ungdoms­ud­dan­nelserne,
  • Vi vil fastholde eleverne i det offentlige skolevæsen.
  • Vi vil imødekomme målsætningen om, at 95 % af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse.

Det tror vi på, at forslaget til den nye skolestruktur kan bidrage til!  

Med udsendelsen af høringsmaterialet er målet, at drøftelserne om den fremtidige indretning af skolevæsenet bliver andet og mere end blot skolestrukturelle ændringer i ”klassisk” forstand. Høringsmaterialet har dermed et bredere og fremtidsorienteret sigte, der i høj grad handler om at skabe rammerne for de kvalitets- og indholdsmæssige aspekter i Randers Kommunes fremtidige skolevæsen.

Vi håber, at dette høringsmateriale kan bidrage til, at børn, for­­æl­dre, medarbejdere, borgere m.fl. bliver aktive deltagere i en åben proces om fremtidens skolevæsen.  

Randers Kommune den 13. august 2014

Direktør for Børn, Skole og Kultur
Lars Keld Hansen