Høringssvar

Forslaget til ny skolestruktur har været i høring fra tirsdag den 2. september til mandag den 27. oktober 2014. Høringsfristen er udløbet.

I høringsperioden har offentligheden haft mulighed for at gøre indsigelser mod forslaget.

Høringssvarene blev i høringsperioden løbende offentliggjort her på siden. Af hensyn til de enkeltpersoner, der var afsendere, blev de offentliggjort anonymiseret. Find høringssvar ved at klikke på de respektive skoler eller generelle høringssvar i sidemenuen til venstre.

Sammendrag af høringssvar blev fremlagt på temamøde for byrådet den 4. november 2014. Se under menupunktet Sammendrag i venstremenuen.

Skolebestyrelser har ret og pligt til at udtale sig

Ved skolenedlæggelser er lovgivningen detaljeret for at sikre, at særligt skolebestyrelserne ved de berørte skoler får mulighed for at udtale sig til forslaget og blive involveret i processen. Det betyder, at skolebestyrelserne har såvel ret som pligt til at afgive udtalelse til forslaget indenfor høringsperiodens tidsfrist. Det står i Folkeskolelovens § 40 stk. 2 nr. 2 og 3 samt § 44 stk. 10.

Processen efter høringsfristens udløb

Byrådet skal senest d. 1. marts 2015 have truffet beslutning om skolenedlæggelser, hvis ændring af kommunens skolestruktur på dette område skal have virkning fra d. 1. august 2015.

Se tids- og procesplan

Gjerlev-Enslev Skole
Tirsdalens Skole
Høringssvar samlet

Alle høringssvar er nu samlet i 12 filer, som kan ses nedenfor, og som vil blive vedhæftet byrådets dagorden, når sagen skal behandles.

Efter persondataloven, er personlige oplysninger - f.eks. private E-mailadresser – ekstraheret. Afsenderen er i enkelte tilfælde anonymiseret, hvis svaret indeholder personfølsomme oplysninger.