Forslaget til den nye skolestruktur

Forvaltningen har fremlagt et forslag til ny skolestruktur i Randers Kommune. Formålet er, at eleverne får mest muligt ud af skolereformen, sikre høj trivsel og læring, skabe trygge børnemiljøer og fagligt stærke udskolingsmiljøer.

Forslaget betyder, at 9 skoler får et særligt udskolingsmiljø, og at 10 skoler får børnemiljøer for 0.-6.klasse. Samtidig nedlægges fem skoler.

Forslaget frigiver et årligt provenu på 36 mio. kroner, som bliver på skoleområdet og blandt andet går til moderne it i skolerne og tolærerordninger. 

Forslaget er udarbejdet af Børn, Skole og Kulturforvaltningen på baggrund af en række tilkendegivelser og politiske drøftelser blandt 26 byrådsmedlemmer. Det bygger på de bærende principper, som blev besluttet af byrådet efter processen om fremtidens folkeskole i 2012, som en bred kreds af forældre, borgere, interesseorganisationer og skolefolk deltog i.

De 26 byrådsmedlemmer er fra partierne Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det konservative folkeparti og SF. Partierne har aftalt at imødekomme skoleområdets udfordringer ved at oprette et antal børnemiljøer og overbygningsskoler og som konsekvens heraf at nedlægge fem konkrete skoler. Forvaltningen fremlægger derfor et konkret forslag til ny skolestruktur med opdeling på årgange, fordeling af specialklasser, justering af skoledistrikter, konkrete ombygningsplaner m.v. for 19 skoler.

Se den samlede rapport her

Se den samlede bilagsmappe her