De nye skoledistrikter

Her kan du hente oversigtskort over de nye skoledistrikter for henholdsvis grundskolerne (0.-6. klasse) og overbygningsskolerne (7.-9. klasse). Du kan også hente et kort over skoledistrikterne som de ser ud i dag.

I forslaget til ny skolestruktur er der 18 distrikter for grundskoler (0.-6. klasse) og 9 distrikter for overbygningsskoler (7.-9. klasse).

Du kan læse mere om overvejelserne bag de nye skoledistrikter i det samlede forslag til ny skolestruktur: Fremtidens skolevæsen i Randers Kommune (kapitel 6)

Grundskoler (0.-6. klasse)

Nedenstående kort viser forslaget til nye skoledistrikter for grundskolerne (0.-6. klasse) i hele Randers Kommune:

Nedenstående kort viser forslaget til nye skoledistrikter for grundskolerne (0.-6. klasse) i Randers by:

Overbygningsskoler (7.-9. klasse)

Nedenstående kort viser forslaget til nye skoledistrikter for overbygningsskolerne (7.-9. klasse) i hele Randers Kommune:

De nuværende skoledistrikter

Nedenstående kort viser skoledistrikterne, som de ser ud i dag i hele Randers Kommune:

Nedenstående kort viser skoledistrikterne, som de ser ud i dag i Randers by: