Vorup Skole

Skolen foreslås nedlagt.

Vorup skole har i skoleåret 2013/14 452 elever.

Centrale overvejelser til grund for nedlæggelse af skolen:

  • Skolens samlede tekniske stand er meget kritisk
  • Undervisningsfaciliteterne er utidssvarende
  • Såvel faglokaler, fællesområder samt idrætsfaciliteter vurderes som utidssvarende

Eleverne fra Vorup skole flyttes til henholdsvis Søndermarkskolen (0.-6. årgang) og Tirsdalens skole (7.-9. årgang). Søndermarkskolen ligger under 1 km. fra Vorup skole, mens afstanden fra Vorup skole til Tirsdalens skole er 2 km. Nedlæggelsen af Vorup skole vurderes ikke at medføre øgede befordringsudgifter.