Vestervangsskolen

(0.-9. klasse)

Vestervangsskolen har 473 elever i skoleåret 2013/14.

Vestervangsskolen vil, med forslaget til ny skolestruktur, modtage samtlige elever fra Rytterskolen, der nedlægges. Herudover modtager Vestervangsskolen overbygningseleverne fra henholdsvis Nyvangsskolen og Hobrovejens skole. Det betyder i skoleåret 2015/16, at elevtallet på Vestervangsskolen vil stige med 600 elever. Herved vil Vestervangsskolen blive kommunens største skole med 1030 elever i skoleåret 2015/16. Tallet vil falde som følge af demografiudviklingen, så skolen i 2026/27 vurderes til at have ca. 900 elever.

En sådan allokering af elever til Vestervangsskolen giver selvsagt et stort pres på de fysiske rammer, herunder faglokalerne og idrætsfaciliteterne. Vestervangsskolen vil dermed blive prioriteret som én af de første skoler i forbindelse med udmøntningen af den samlede skoleudbygningsplan for Randers Kommunes skolevæsen jf. kapitel 12.  På baggrund af det stigende elevtal på Vestervangsskolen anbefales det derfor, at de eksisterende asylklasser på skolen placeres på en anden skole, ligesom det anbefales, at det eksisterende ungdomsklubtilbud flyttes til andre lokaliteter.  For at imødekomme presset på faglokaler og idrætsfaciliteter i en overgangsperiode, indgås der blandt andet en samarbejdsaftale med Randers HF/VUC, der fysisk er placeret i sammenhæng med Vestervangsskolen.