Tirsdalens Skole

Skolen foreslås at blive en ren overbygningsskole (7.-9. klasse)

Etableringen af et ungemiljø på Tirsdalens skole betyder isoleret for Tirsdalens skole, at elever i 0.-6. klasse flyttes til Kristrup skole, og at eleverne på 7.-9. klassetrin bibeholdes på skolen. Derudover modtager Tirsdalens skole elever fra 7.-9. årgang fra henholdsvis Søndermarkskolen, Kristrup skole samt Vorup skole. Den geografiske afstand mellem alle fire skoler er lille, og flytningerne medvirker ikke til øgede befordringsudgifter.