Søndermarkskolen

Skolen foreslås at blive en skole med børnemiljø (0.-6. klasse)

Søndermarkskolen har 477 elever i skoleåret 2013/14.

Overbygningen (7.-9. årgang), svarende til 150 elever i skoleåret 2015/16, foreslås flyttet til Tirsdalens skole. Til gengæld modtager Søndermarkskolen 0.-6. årgang fra Vorup skole svarende til 347 elever, hvorfor der vil være en nettoforøgelse på 197 elever.