Rytterskolen

Skolen foreslås nedlagt.

Rytterskolen har i skoleåret 2013/14 408 elever.

Centrale overvejelser til grund for nedlæggelse af skolen:

  • Et markant fald i antallet af elever i Randers Nordvest og et relativt set lille elevtal på lang sigt på Rytterskolen
  • Rytterskolen ligger ikke, hvor hovedparten af børnene bor. Derfor bliver mange børn kørt til skolen med skolebus

Elever fra Rytterskolen flyttes til Vestervangsskolen 4,8 km. derfra, hvilket dog ikke resulterer i øgede befordringsudgifter, idet mange af eleverne bor i Helsted. Dermed får eleverne kortere afstand til Vestervangsskolen, end de har til Rytterskolen i dag. En mindre gruppe af eleverne fra Rytterskolen, der bor i Bjergby flyttes til Blicherskolen af geografiske hensyn (jf. kapitel 6), idet afstanden hertil er kortere end til Vestervangsskolen.