Rismølleskolen

(0.-9. klasse)

Rismølleskolen har i skoleåret 2013/14 422 elever.

Overbygningseleverne fra Korshøjskolen foreslås flyttet til Rismølleskolen, hvilket betyder en tilvækst i antallet af elever på 105 elever i skoleåret 2015/16. Herudover flyttes elever øst for Bækkestien (0.-9. klasse), som følge af en ændring i Østervangsskolens eksisterende skoledistrikt også til Rismølleskolen.