Nyvangsskolen

Skolen foreslås nedlagt.

Nyvangsskolen har i skoleåret 2013/14 293 elever.

Centrale overvejelser til grund for nedlæggelse af skolen:

  • Vanskeligt at imødekomme flere af kravene i folkeskolereformen i forhold til skolens rammer, indretning og faciliteter
  • Skøn over genopretningsomkostningerne for skolen vurderes at være meget høje
  • Undervisnings- og idrætsfaciliteter samt en del af faglokalerne vurderes at være utidssvarende

Elever fra Nyvangsskolen foreslås flyttet til Hobrovejens skole (0.-6. årgang) beliggende 1,4 km. derfra, og Vestervangsskolen (7.-9. årgang) beliggende 1,8 km. fra Nyvangsskolen. Nedlæggelse af Nyvangsskolen resulterer som udgangspunkt ikke i øgede befordringsudgifter som følge af den relativt korte afstand mellem skolerne.