Kristrup Skole

Skolen foreslås at blive en skole med børnemiljø (0.-6. klasse)

Kristrup skole har 506 elever i skoleåret 2013/14.

Overbygningen (7.-9. årgang), svarende til 127 elever i skoleåret 2015/16, foreslås flyttet til Tirsdalens skole. Til gengæld modtager Kristrup skole 0.-6. klasses eleverne fra Tirsdalens skole svarende til 272 elever. Der er således tale om en samlet nettoforøgelse af antallet af elever på 145 elever med virkning fra skoleåret 2015/16.