Hadsundvejens Skole

Skolen foreslås nedlagt.

Hadsundvejens skole har i skoleåret 2013/14 185 elever. Hadsundvejens skole har en lav gennemsnitlig klassekvotient på 18,5 elev pr. klasse i skoleåret 2013/14.

Centrale overvejelser til grund for nedlæggelse af skolen:

  • Lavt elevtal
  • Meget uhensigtsmæssig arealudnyttelse med 47,6 m2 pr. elev (kommunens højeste)

I forbindelse med nedlæggelsen af Hadsundvejens skole skal det nævnes, at der arbejdes på, at den musiske-kreative profil kan overføres til en eller flere af kommunens andre skoler i forbindelse med implementeringen af forslaget til ny struktur.

Elever fra Hadsundvejens skole foreslås flyttet til henholdsvis Østervangsskolen (0.-6. årgang) og Nørrevangsskolen (7.-9. årgang). Nedlæggelse af Hadsundvejens skole resulterer som udgangspunkt ikke i øgede befordringsudgifter, idet afstanden til både Østervangsskolen og Nørrevangsskolen kun er 1,4 km. Dette afhænger dog konkret af, hvor den enkelte elev er bosat, på samme vilkår som det gør sig gældende i dag.