Gjerlev-Enslev Skole

Skolen foreslås nedlagt.

Gjerlev-Enslev skole er den mindste af skolerne i Randers Kommune med 97 elever fra 0.-6. årgang i skoleåret 2013/2014. Skolen har kommunens laveste klassekvotient med 13,9 elev pr. klasse i skoleåret 2013/2014.

Centrale overvejelser til grund for nedlæggelse af skolen:

  • Lavt elevtal, der falder yderligere
  • Den tekniske stand er vurderet som rød, hvilket er ensbetydende med at bygningsstanden må betegnes som kritisk i forhold til at sikre gode faciliteter til undervisningen
  • Meget uhensigtsmæssig arealudnyttelse med 34,1 m2 pr. elev (kommunens næsthøjeste)

Samtlige elever fra Gjerlev-Enslev skole foreslås flyttet til Grønhøjskolen 5 km derfra. Denne model medfører en øget udgift til befordring af eleverne. Befordring beskrives særskilt i kapitel 14 i høringsmaterialet. 

På Gjerlev-Enslev skole er der i dag placeret en børnehave. Ledelsesmæssigt overgår børnehaven fra d. 1. august 2015 til Dagtilbud Nordøst.