Fårup Skole

Skolen foreslås at blive en skole med børnemiljø (0.-6. klasse)

Fårup skole har 234 elever i skoleåret 2013/14.

Det anbefales, at eleverne i overbygningen (7.-9. årgang) flyttes til Blicherskolen, hvorved der etableres et børnemiljø (0.-6. årgang) på skolen. Ligesom på Havndal Skole anbefales det, at Fårup børnehave fra d. 1. august 2015 indgår som en del af skolens samlede virksomhed, hvor ledelsen af børnehaven placeres under skolens ledelse jf. folkeskoleloven.

Flytningen af overbygningen på Fårup skole betyder, at der i skoleåret 2015/16 flyttes 90 elever fra 7.-9. årgang til Blicherskolen. Endvidere flyttes områderne Sønderbæk og Læsten fra d. 1. august 2015 til Bjerregrav skoles skoledistrikt.