Ernst & Young

Der fremlægges her korrespondance mellem forvaltningen og Ernest & Young fra primo 2014 til offentliggørelse af forslaget til ny skolestruktur (13. august 2014).

Forvaltningen fremlægger her løbende yderligere materiale.

Ernest & Young elev- og klassekoefficient, scenarier, overblik over elever og klasser