Ernst & Young 2010-2013

Forvaltningen fremlægger her korrespondance med Ernst & Young fra 2010-2013.

I forbindelse med processen ”Kvalitetsdialog om fremtidens folkeskole” i 2011 og 2012 blev forvaltningen bedt om at lave beregninger over flere scenarier for en ny skolestruktur. Scenarierne skulle gå fra vidtrækkende forandringer af skolestrukturen til mindre justeringer af den eksisterende skolestruktur. Formålet med beregningen var at vise, hvad hypotetiske ændringer af skolestrukturen ville betyde i forhold til det økonomiske potentiale, antallet af elever pr klasse m.v. Forvaltningen bad om assistance hos Ernst & Young. For at have konkrete og realistiske tal at regne på og udarbejde scenarier efter, var det nødvendigt at tage afsæt i konkrete skoler. 

Derfor fremgår der konkrete skolenavne i korrespondancen. Forvaltningen tog altså nogle beregningstekniske valg for at få gennemført troværdige beregninger af økonomiske konsekvenser m.v. af at nedlægge skoler. Det skal understreges, at det er bagvedliggende regneøvelser. Den politiske styregruppe for Kvalitetsdialog om fremtidens folkeskole har alene forholdt sig til  overordnede scenarier.

2011: Ingen korrespondance 

2010: Ingen korrespondance