Dokumenter fra den politiske forhandling

Forvaltningen offentliggør hermed arbejdspapirer i forbindelse med udformning af et forslag til ny skolestruktur – som oplyst af borgmester Claus Omann Jensen på byrådsmødet 9. oktober 2014.

Forskellige partigrupper har i første halvdel af 2014 drøftet principper for en fremtidig skolestruktur for, at forvaltningen herefter kan fremlægge et konkret forslag til fremtidig skolestruktur i henhold til de drøftede principper. I forbindelse med de politiske drøftelser har forvaltningen ydet teknisk bistand og givet udtryk for mulige konsekvenser ved udmøntning af forskellige scenarier.

Denne bistand afspejler sig i disse powerpoints, der skal betragtes som arbejdsdokumenter.  Indholdet i powerpoints er derfor blevet justeret og ændret undervejs. Der er altså forskel på powerpoints i starten af forløbet og det endelige forslag til skolestruktur fra forvaltningen, som er sendt i høring. Arbejdsdokumenterne er et udtryk for, at mange forskellige modeller er prøvet af, og et udtryk for et ønske om at være grundig og undersøge mange muligheder og hele tiden sikre kvaliteten i forslag til løsninger.

Bemærk: Der er ikke et sæt powerpoint fra hvert afholdt møde. Antallet af powerpoints stemmer ikke overens med antallet af møder i den politiske forhandlergruppe. Dette skyldes, at arbejdsdokumenterne netop er et dynamisk dokument, der løbende er blevet opdateret og ajourført, ligesom powerpoints er blevet genbrugt fra møde til møde.