Arbejdspapirer vedrørende skolestruktur

Her finder du dokumenter fra den politiske forhandling, korrespondancer mellem forvaltningen og Ernst & Young samt andet materiale vedrørende den nye skolestruktur.

Dokumenter fra den politiske forhandling

Forvaltningen offentliggør hermed arbejdspapirer i forbindelse med udformning af et forslag til ny skolestruktur – som oplyst af borgmester Claus Omann Jensen på byrådsmødet 9. oktober 2014.

Ernst & Young

Der fremlægges her korrespondance mellem forvaltningen og Ernest & Young fra primo 2014 til offentliggørelse af forslaget til ny skolestruktur (13. august 2014).

Ernst & Young 2010-2013

Forvaltningen fremlægger her korrespondance med Ernst & Young fra 2010-2013.

Andet materiale

Her fremlægges løbende materiale vedrørende forslaget til ny skolestruktur.