Økonomi

Ernst og Young har udarbejdet en rapport, der redegør for det økonomiske potentiale ved en ændring af kommunens skolestruktur.

Analysen anlægger et totaløkonomisk perspektiv, hvor der blandt andet er taget højde for det fremadrettede renoveringsbehov af skolerne. Rapporten ”Vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers Kommune, august 2014” er vedhæftet som bilag I. 

Hent bilagene her

Læs flere detaljer om de økonomiske konsekvenser af forslaget på s. 56 – 59.

Hent hele rapporten her

Genberegninger

Der er 1. December 2014 foretaget en revideret beregning af det økonomiske potentiale.

Find genberegningerne her:

Se flere bilag fra Ernst&Young