Skolevalg

I Randers Kommune er der frit skolevalg - dog under forudsætning af, der er plads i klasserne.

Hvis man som forældre ønsker at flytte sit barn fra en skole til en anden, tages kontakt til skolelederen på den skole, hvor man ønsker sit barn indskrevet.

Ønskes barnet optaget på en anden skole end distriktsskolen, er det op til skolelederen på den modtagende skole at vurdere, om der er plads i klassen. Randers Kommune er ikke forpligtet til at yde fri befordring, hvis man vælger en anden skole end distriktsskolen til sit barn.