Skoleudsættelse

Dit barn skal som hovedregel begynde i børnehaveklasse det kalenderår, det fylder seks år. Hvis du vil have, at dit barn først skal påbegynde skolegangen senere, skal du ansøge om, at dit barn kan få udsat undervisningspligten.

Hvis du ønsker, at udsætte dit barns skolestart, kan du ansøge om et års skoleudsættelse.  I Randers Kommune er udsættelse af undervisningspligten betinget af, at barnet optages i en børnehave. Skoleudsættelsen skal være begrundet i barnets udvikling og ansøgningen foregår i samarbejde med dagtilbuddet.

Du kan finde ansøgningsskemaet ved at klikke på linket herunder. 

Klik her for at finde ansøgningsskemaet til skoleudsættelse

Fristen for indsendelse af ansøgningen er 15. november før det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år.