Skoleudsættelse

Dit barn skal som hovedregel begynde i børnehaveklasse det kalenderår, det fylder seks år. Hvis du vil have, at dit barn først skal påbegynde skolegangen senere, skal du ansøge om, at dit barn kan få udsat undervisningspligten.

Hvis du ønsker, at udsætte dit barns skolestart, kan du ansøge om et års skoleudsættelse.  I Randers Kommune er udsættelse af undervisningspligten betinget af, at barnet optages i en børnehave. Skoleudsættelsen skal være begrundet i barnets udvikling og ansøgningen foregår i samarbejde med dagtilbuddet.

Du kan finde ansøgningsskemaet ved at klikke på linket herunder. Vælg det skema, der hedder "Skoleudsættelse - forældreansøgning".

Klik her for at finde ansøgningsskemaet

Du skal som forældre udfylde skemaet, hvorefter det indsendes af dagtilbuddet til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.

Fristen for indsendelse af ansøgningen er 1. november før det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år.