Skoleindskrivning

Børn, der er født i 2012, er undervisningspligtige fra den 1. august 2018 og optages i børnehaveklasse. Det samme gør børn, der er født i 2011 og fik skoleudsættelse sidste år.

Dit barn skal starte i børnehaveklasse fra august i det kalenderår, hvor det fylder seks år. Barnet optages på baggrund af en vurdering af, om det kan følge undervisningen i klassen.

Distriktsskole eller en anden skole?

Hvis du vælger distriktsskolen til dit barn, vil barnet altid være sikret optagelse på skolen. Vælger du en anden skole end distriktsskolen, hvor nogle af barnets søskende går i forvejen, er barnet også sikret optagelse på den ønskede skole.

Vælger du en anden skole end distriktsskolen, og går der ikke nogle af barnets søskende på skolen i forvejen, vil du i begyndelsen af februar få besked fra Randers Kommune om, hvorvidt dit barn er optaget på den ønskede skole. Hvis ikke barnet bliver optaget på den ønskede skole, er barnet altid sikret optagelse på distriktsskolen.

Randers Kommune yder ikke gratis kørsel til elever, der har valgt en anden skole end distriktsskolen.

Privatskole

Elever, der ønskes optaget på privatskole, skal også indskrives digitalt.

Skolefritidsordninger/fritidshjem

Der er pasningsgaranti for børn fra børnehaveklasse til og med 3. klasse.

Der er skolefritidsordninger (SFO) på 17 af kommunens 19 folkeskoler. Ønsker du at melde dit barn til en SFO eller et fritidshjem, kan du via Digital Pladsanvisning notere dit ønske. Indskriver du dit barn til skolestart via NemID eller via Randers Kommunes hjemmeside, er der herfra et direkte link til den Digitale Pladsanvisning.

Indmeld dit barn her

Optagelse i en SFO sker altid på den samme skole, som barnet går på.

Hvis der er ønske om et bestemt fritidshjem, skal navnet på dette anføres.

Ved evt. spørgsmål kontakt Skoleafdelingen, Mette Mønster, tlf. 89 15 17 87 eller mail mette.monster@randers.dk.