Kvalitetsrapporter

Her kan du finde den seneste og tidligere års kvalitetsrapporter for Randers Kommunes folkeskoler.

Det er et nationalt krav, at alle kommuner skal udarbejde kvalitetsrapporter på folkeskoleområdet. Det overordnede sigte med rapporten er at tilvejebringe kvalificeret viden og dokumentation om det kommunale skolevæsen til brug for den enkelte skole, forvaltningen og byrådet med henblik på en fortsat kvalitetssikring og udvikling af kommunens skolevæsen. 

Efter folkeskolereformen 2014 udarbejdes kvalitetsrapporterne hvert andet år. Det er kommunalbestyrelsen, som tilrettelægger arbejdet med kvalitetsrapporten og beslutter, hvordan de enkelte skolebestyrelser og skoleledere inddrages i arbejdet. Forinden sin drøftelse af kvalitetsrapporten skal kommunalbestyrelsen indhente en udtalelse om rapporten fra alle skolebestyrelser på kommunens skoler. 

Du kan se den seneste og tidligere kvalitetsrapporter her: