Mellerup Skolehjem

Støvringgårdvej 43, Mellerup
8930 Randers NØ
Telefon: 89 15 64 00

Hovedparten af eleverne på Mellerup Skolehjem er børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og/eller en gennemgribende udviklingsforstyrrelser med psykiatrisk overbygning som eksempelvis autisme, ADHD eller OCD.

Eleverne er børn og unge i alderen 6-18 år præget af store sociale og følelsesmæssige udfordringer. Deres erfaringer, når de kommer til Mellerup, er ofte en skolegang præget af massive vanskeligheder med at indgå i sociale sammenhænge, og mange har desuden store indlæringsproblemer.

Læs mere på Mellerup Skolehjems hjemmeside