Om skolerne i Randers Kommune

Her kan du læse generelt om Randers Kommunes folkeskoler.

Randers Kommune har 19 kommunale folkeskoler. I skoleåret 2015/2016 går der 8.896 elever i normalklasser på skolerne. Desuden rummer skolerne en række specialklasser med 357 elever. Det samlede elevtal udgør derfor 9.253 elever.

Skolerne har skolefritidsordninger for elever fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. To skoler har endvidere "landsbyordninger", hvor der er tilknyttet en børnehavedel for de 3-6 årige.

Skolerne er selvstændige enheder med egen skolebestyrelse og egen ledelse. Skolerne er underlagt byrådets kontrol og økonomiske styring. Skolerne ledes af en fælles skoleforvaltning, hvortil der er knyttet en speciel afdeling, der har tværgående opgaver på hele børneområdet, således at kommunens børnesyn fra 0-18 år i videst mulig omfang gennemføres.

Fællestræk for skolerne

Alle kommunale skoler arbejder med en indskolingsmodel, hvor lærere og pædagoger i 0.-3. kl. samarbejder om børnenes skoledag. På denne måde bliver børnenes skoledag længere, men også mere varieret med plads til leg, bevægelse og udeliv.

It prioriteres højt i Randers Kommunes kommunale skolevæsen. Der er således interaktive tavler på alle skoler, og flere skoler kører it-projekter på forsøgsbasis.