Læringscenter Randers

Læringscenter Randers er en enhed under skoleafdelingen i Randers Kommune. Læringscentret arbejder tæt sammen med kommunens skoler og de øvrige enheder under Børn og Skole.

Læringscenter Randers indeholder Fællessamling, Pædagogisk Bibliotek samt Informativ Afdeling og tilbyder skolerne et omfattende udbud af opdaterede læremidler.

Læringscenter Randers varetager desuden administrative opgaver for skolebibliotekerne.

I Pædagogisk Værksted kan man få hjælp til trykning, skanning af læremidler, laminering og andet.

Herudover tilbyder læringscentret faglige inspirationseftermiddage og anden kompetenceudvikling til medarbejderne ved skolerne.

Læringscenter Randers er fysisk placeret i Slyngborggade 21. Der er mulighed for parkering i gården.

Læringscenter Randers kan kontaktes via mail: lcr@randers.dk