Hjemmeundervisning

I henhold til Folkeskolelovens § 33 stk. 2 har forældre mulighed for at lade deres børn hjemmeundervise efter reglerne i lov om friskoler, private grundskoler m.m.

Hvis forældrene selv vil sørge for undervisning af deres børn i den undervisningspligtige alder, skal dette skriftligt meddeles til Skoleafdelingen.

Anmeldelsesskemaet kan rekvireres ved henvendelse til Skoleafdelingen eller distriktsskolen eller via nedenstående link.

Hent anmeldelsesskema

 

Regler for hjemmeundervisning

Hjemmeundervisning i Randers Kommune

Notat