EUD 10

EUD10 er for dig, der ønsker at tage en erhvervsuddannelse.

EUD10 tilbyder seks forskellige linjer, hvoraf du får mulighed for at deltage i op til tre:

  1. Sundhed og idræt: Hvis du kan lide at være aktiv, gerne vil lære om kroppen og ønsker at få kendskab til, hvad fysisk aktivitet, sund kost, søvn og psykisk velvære betyder for sundheden.
  2. Teknik og håndværk: Hvis du gerne vil prøve kræfter med forskellige håndværk. Det foregår i det miljø, hvor håndværkeruddannelserne på Tradium gennemføres til daglig.
  3. International linje: Hvis du drømmer om en fremtid inden for eksempelvis en eksportvirksomhed eller måske bare ønsker at have med fremmede kulturer at gøre.
  4. Innovation og iværksætteri: Hvis du vil lære om de forskellige områder, som du bør vide noget om, hvis du drømmer om at starte egen virksomhed.
  5. Medier og kommunikation: Hvis du gerne vil blive endnu bedre til at arbejde med tekst, billeder, lyd og grafik.
  6. Kreativitet og udtryk: Hvis du har lyst til at lære at udtrykke dig kreativt; male, tegne, skulpturere eller skabe brugsting.

Hver linje har en varighed på to uger. Linjerne placeres som en blanding af koncentrerede og spredte forløb. Linjerne giver dig mulighed for at prøve nogle forskellige retninger, du måske kunne have lyst til at uddanne dig indenfor.

Dansk, matematik, engelsk og fællestimer er obligatoriske fag på EUD10.

Der udbydes tysk, fysik/kemi, idræt, it-værktøjer, billedkunst og førstehjælp som valgfag, og der er tilbud om lektiecafé. 

Der vil desuden være øvrige aktiviteter på skolen i form af bl.a. introdage, studietur og fælles arrangementer.

Læs mere om linjefagene og uddannelsens opbygning på Tradiums hjemmeside