Skole

Alt om skolegang i Randers Kommune

Skoler i Randers Kommune

Her finder du oversigter over de forskellige typer skoler, der findes i Randers Kommune.

Skolestart

Her finder du bl.a. regler om skolestart, skoleindskrivning, skolevalg og mulighed for skoleudsættelse.

Skoleferie

Her finder du Randers Kommunes standardferieplan. Ferieplanerne kan dog variere fra skole til skole.

SFO

Her finder du oversigter over de forskellige SFO-tilbud i Randers Kommune og information om ind- og udmelding m.m.

Støtte i skolen

Her kan du læse om, hvilken støtte der kan gives i skolen, og om specialskolerne, som tilbyder ekstra støtte.

Hjemmeundervisning

I henhold til Folkeskolelovens § 33 stk. 2 har forældre mulighed for at lade deres børn hjemmeundervise efter reglerne i lov om friskoler, private grundskoler m.m.

Skolevejen

Her finder du information om mulighederne for transport til skole og gode råd om børn i trafikken.

Tosprogede børn og unge

Her kan du læse om tilbud til tosprogede børn og unge i Randers Kommune.

10. klasse i Randers

Her finder du information om indholdet i 10. klasse og en oversigt over, hvilke kommunale og private 10. klassetilbud der findes i Randers Kommune.

Skoler i tal

Her finder du kvalitetsrapporter, karaktersammenligning, brugertilfredshedsundersøgelser og elevtal for Randers Kommunes skoler.

Samarbejde

Her kan du læse om hvordan samarbejdet på skolerne varetages af skolebestyrelsen, skoleledelsen og skoleforvaltningen.

Læringscenter Randers

Læringscenter Randers er en enhed under skolechefen i Randers Kommune. Læringscentret arbejder tæt sammen med kommunens skoler og de øvrige enheder under Børn og Skole.

Skolestruktur august 2015

Her kan du læse om baggrunden for den nye skolestruktur i Randers Kommune, og hvordan den enkelte skole og skoledistrikterne er blevet ændret.

Skolerådet

Skolerådet er et fælles rådgivende organ for skolevæsenet i Randers Kommune. Skolerådet mødes op til fire gange årligt, og her på siden kan du orientere dig om skolerådets møder, aktiviteter og projekter.

Forældretilfredshed

Her på siden finder du resultaterne fra den store forældretilfredshedsundersøgelse, som blev gennemført i perioden fra den 5. november til 17. december 2018.