Skole

Skoler i Randers Kommune

Her finder du oversigter over de forskellige typer skoler, der findes i Randers Kommune.

SFO

Her finder du oversigter over de forskellige SFO-tilbud i Randers Kommune og information om ind- og udmelding m.m.

Skolestart

Her finder du bl.a. regler om skolestart, skoleindskrivning, skolevalg og mulighed for skoleudsættelse.

Støtte i skolen

Her kan du læse om, hvilken støtte der kan gives i skolen, og om specialskolerne, som tilbyder ekstra støtte.

Skoleferie

Her finder du Randers Kommunes standardferieplan. Ferieplanerne kan dog variere fra skole til skole.

Hjemmeundervisning

I henhold til Folkeskolelovens § 33 stk. 2 har forældre mulighed for at lade deres børn hjemmeundervise efter reglerne i lov om friskoler, private grundskoler m.m.

Skolevejen

Her finder du information om mulighederne for transport til skole og gode råd om børn i trafikken.

Tosprogede børn og unge

Her kan du læse om tilbud til tosprogede børn og unge i Randers Kommune.

10. klasse i Randers

Her finder du information om indholdet i 10. klasse og en oversigt over, hvilke kommunale og private 10. klassetilbud der findes i Randers Kommune.

Skoler i tal

Her finder du kvalitetsrapporter, karaktersammenligning, brugertilfredshedsundersøgelser og elevtal for Randers Kommunes skoler.

Samarbejde

Her kan du læse om hvordan samarbejdet på skolerne varetages af skolebestyrelsen, skoleledelsen og skoleforvaltningen.

Læringscenter Randers

Læringscenter Randers er en enhed under skoleafdelingen i Randers Kommune. Læringscentret arbejder tæt sammen med kommunens skoler og de øvrige enheder under Børn og Skole.

Skoletjenester

Her finder du generel information om skoletjenester og om Bazardagen 2016.

Skolechef job og personprofil

Stillingen som skolechef er for øjeblikket opslået frem til og med 2. januar 2017. Du finder her den fulde job- og personprofil på stillingen

Skolestruktur august 2015

Her kan du læse om baggrunden for den nye skolestruktur i Randers Kommune, og hvordan den enkelte skole og skoledistrikterne er blevet ændret.