Handleplan for skoleområdet er sendt i høring

Byrådet har nu sendt handleplanen for skoleområdet, "Dygtige sammen - læring, trivsel og samarbejde i folkeskolen", i høring i skolernes bestyrelser, skolernes lokale MED-udvalg, sektorMED-skole, i uddannelsessamarbejdet, i handicaprådet og i de faglige organisationer (DLF, BUPL og FOA).

09. marts 2016 - Oprettet af Kenneth Sørensen

I november 2015 startede en åben proces under overskriften "Videre med folkeskolereformen". Et vigtigt formål med processen var at bekræfte folkeskolen som en fælles opgave og som en væsentlig og kulturbærende samfundsinstitution. Derfor har skolebestyrelsesformænd, skoleledere, fællestillidsrepræsentanter, uddannelsesinstitutioner og elever sammen på konferencer og i arbejdsgrupper foreslået fælles retning på udviklingen af folkeskolen i Randers. "Dygtige sammen – læring, trivsel og samarbejde i Randers" er den handleplan, som er kommet ud af dette samarbejde.

Du kan hente handleplanen her

Handleplanen tager dermed udgangspunkt i de emner, interessenterne på folkeskoleområdet har fremhævet som de vigtigste. Emnerne omfatter sammenhænge i uddannelsesniveauer, den åbne skole, inklusion, fokus på læring og trivsel, medarbejdernes kompetencer, åbenhed og samarbejde i folkeskolen, fokus på få klare mål samt forholdet mellem byrådets centrale styring og skolernes decentrale frihedsgrader.

Handleplanen er nu i sendt i høring indtil den 29. marts 2016. Høringssvar sendes til: horingssvar@randers.dk