Forbered jer derhjemme

VindVognen er fuld af muligheder for at skabe en inspirerende og varieret undervisningsforløb.

I VindVognen findes der tre inspirationsmapper til læreren, fyldt med inspiration til hvordan VindVognen kan bruges til enkeltstående øvelser og spændende undervisningsforløb i forskellige emner.

 

Mappe 1 - Møller

    • Vind med møller - Et digitalt undervisningsmateriale med simuleringer, viden og opgaver.
    • Forsøg: Byg selv møller, Lærervejledning, Print af Vind med Møllers byggevejledning til egen vindmølle, Print af Testotekets byggevejledning til egen vindmølle.
    • Forsøg: Undersøg møllers produktion
    • Samlingsvejledning til Horizon – Vindmøllesamlesæt med 4 sæt vinger
    • Forsøg: Eksperimenter med vindmøllemodel
    • Forsøg 1. Vindmøllens - karakteristik og effekt, Forsøg 2. Vindmøllens nyttevirkning, Forsøg 3. Vingernes pitch, Uddrag fra relevant litteratur
    • Gearing - Forsøg med simpel gearing, Billeder af vindmøller
    • Kopi af udvalgt kapitel fra ”Forsøg med energi” - Vindenergi
    • Artikel: Vattenfall og vindkraftteknik
    • Hæfte: Vindmøller i medvind og modvind, Elmuseet 1998
    • Opgavesæt om vindmøller - fra El-museet (2000), Hjemmesider om møller, SparkLabs til Horizon samlesæt 

 

Mappe 2 - Vind

  • Vindskalaer
  • Vindressourcekort
  • Vejrhaner - Hvilken vej blæser vinden?
  • Løb om kap med vinden
  • Mærk vinden fra vindvognens blæser
  • Læs vindens hastighed på vimpler
  • Hvorfor plante læhegn? + rapport om læhegn
  • Lav jeres egen vejrudsigt 
  • Test vejrparametre
  • Anbefaling: Virtual Galathea
  • Find Apps om vejret
  • Billeder af lokale vindmøller og vejrhaner

Kopi af følgende kapitler fra Energi i Matematikken:

  • Vejret – hvad er det
  • Ide til en konkurrence: Byg en vindvogn
  • Anbefaling: www.matematikkensunivers.dk/vestas
  • 2 Vind og energi
  • 3 At måle vejre
  • 4 Vind og blæst - Sofie og Sofus
  • 6 Vind i sejlene

 SparkLabs til Vejret (kasse 21-24)

  • Kom godt i gang
  • Temperaturen svinger
  • Luftfugtighed
  • Vinden
  • Barometerstand
  • Vejrudsigt

 

Mappe 3 - Landskab og samfund

Viden om Lokalpolitik vedr. opsætning af møller - Proces fra plan til opførsel af vindmøller

Bilag: Landspolitik

  • Bilag: Energiaftalen i korte træk af 22. marts 2012
  • Bilag: Faktaark: Markant udbygning af vindenergi
  • Bilag: Randers Klimaplan 2030 (se faneblad 12)
  • Bilag: Randers Temaplan for vindmøller (se faneblad nr. 13)

Undersøg vindmølleområder på webkort.randers.dk

  • Bilag: Regler for opsætning af vindmøller fra matematikkensunivers.dk/vestas

Faktaark om vindenergi fra Vindmølleforeningen.

  • P1 Vindenergi i Danmark (Vindenergipotentialet. Vindenergikortlægning og ruhedsklasser)
  • P2 Planlægning for vindmøller (Hvem bestemmer, hvor vindmøller kan opstilles?)
  • P3 Vindmøller i landskabet (Vindmøller og landskabsæstetik.)
  • P4 Vindmøller på havet (Hvorfor vindmøller på havet? Erfaringer med havmøller.
  • P5 Vindmøller i kystområder (Særlige regler for byggeri ­ også af vindmøller)
  • P6 Vindenergi og kystnærhed (Fald i vindmøllers energiproduktion med afstand fra kysten)
  • P7 Støj fra vindmøller (Beregning af afstand til naboer. Undersøgelse af lavfrekvent støj)
  • P8 Skygger og blink fra vindmøller (Sådan beregner man på det)
  • P9 Vindmøller og dyreliv (Undersøgelser af vindmøllers indvirkning på fugle og andre dyr)
  • P10 Husstandsmøller (Hvad er en husstandsmølle? Hvor kan husstandsmøller sættes op?)
  • P11 Udskiftning af vindmølle (Baggrund for udskiftningsordninger, regler og resultater)

Rollespil  med lokalpolitisk debat

Elevernes egne brætspil - Inspiration til spørgsmål

Anbefaling: Climate Minds

Klimatikspillet - Kopi af kapitel fra bogen Energi i Matematikken om spillet, Inspiration til spørgsmål

Temahæfte fra Energistyrelsen: Fokus på vindenergi

Temahæfte fra tidsskriftet Vedvarende energi og miljø 1/2012: Vindkraft i Danmark

Kopi af 45 opgaver fra bogen: Det danske vindmølleeventyr

Bilag til afsnit 2: Randers Klimaplan 2030

Bilag til afsnit 2: Randers Temaplan for vindmøller

Links til Organisationer m.m.

Vindmøller og støj