Om Science Camp Randers

Science Camp Randers er et fantastisk tilbud til børn og unge i Randers Kommune med særlig interesse og evner inden for naturvidenskabelige fag.

Kort om Science Camp Randers

Formålet med Science Camp Randers er at give børn og unge i Randers faglige udfordringer og oplevelser på et niveau og i nogle rammer, som ikke vil kunne opleves i den daglige undervisning. Samtidig skal der opbygges et socialt netværk blandt eleverne, og der vil blive etableret en faglig talentplejekultur.

Science Camp Randers er et samarbejde mellem C. la Cours Skole, Randers Realskole, Randers Ungdomsskole, Randers Kommune, Randers Statsskole, Paderup Gymnasium og Teknisk Gymnasium Tradium.

De fem forskellige forløb

NYT - pilotprojekt: Camp Mini for de 5-7 årige 
Science er også for de mindste børn, og det vægter vi at understøtte i Randers Kommune. Derfor afholdte vi i foråret 2017 for første gang Science Camp Mini for de ældste børn i børnehaven og for de yngste børn i indskolingen. Der arbejdes på at arrangere en ny camp. 

I foråret 2018 for 4.-6. klasserne
Vil du undersøge dit science-talent i de naturvidenskabelige fag? Så deltag i fire samlinger til foråret. Indbydelse udsendes til skolerne i januar 2018.

For 7. klasserne: Mad – forædling – forskning
Deltag i en to-dages camp hvor vi fordyber os i forskning, forarbejdning og produktion af fødevarer. Vi besøger Forsøg- og forskningscenter Foulum Århus Universitet og en landmand. Lav din egen Mozzarella og pizza i maj 2018. Indbydelse udsendes til skolerne i januar.

For 8. klasserne: Vi vil skabe en base i rummet!
Eller vi vil i hvert fald arbejde hen imod den nødvendige viden herfor. Vi vil arbejde med robotteknologi. Fysikkens love udfordres i både laboratoriet og gennem feltarbejde. Der skal bygges raketter, og de skal fyres af. Du får foden inden for på såvel videregående uddannelser som virksomheder og videnskabelige institutioner. Indbydelse udsendes til skolerne i august 2017.

For 9. klasserne: Science Camp Sorø 2017
I efteråret afholder vi en 3-dages camp for 9. klasserne. Det hos ScienceTalenterne på Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter i Sorø. Indbydelse udsendes til skolerne i august 2017.