For 7. klasser

Her er et tilbud til elever i 7. klasse, der afholdes i april og maj 2018. Har du særlig interesse og evner inden for naturvidenskabelige fag, så deltag i tre samlinger, hvor vi fordyber os i forskning, produktion af biogas og fødevarernes indhold af proteiner, kulhydrater og fedt.

Program for 7. klasserne: 

Der oprettes to hold. Alle eleverne mødes fælles på Randers Realskole Fabers Alle 2 til to samlinger, hvor der bygges biogasanlæg i faglokaler og gøres forberedelser til besøget hos Forsøg- og forskningscenter Foulum under Århus Universitet. 1. samling torsdag d. 12. april kl. 17.00-20.00 og 2. samling tirsdag d. 24. april kl. 17.00-20.00. Herefter kører de to hold med minibusser på besøg hos Dansk kvægforskningscenter og Forsøg- og forskningscenter Foulum under Århus Universitet. Der er afhentning og aflevering på busterminalen i Randers. 

I foråret 2018 bliver der to hold:

  • Hold 1: Onsdag d. 2. Maj
  • Hold 2: Torsdag d. 3.Maj

Tilmeldingen foregår på Randers Ungdomsskoles hjemmeside og er åben i perioden 16. januar til 23. marts 2018.

Tilmeld dig her - via Ungdomsskolens hjemmeside under hold-tilmelding og "Science/BOOTCAMP".  

Info og SMS udsendes ugen før hvert enkelt arrangement.