Om ungdomsskolen

Ungdomsskoletilbuddet består af undervisningsaktiviteter, som alle kommunale ungdomsskoler skal tilbyde, og en række aktiviteter, som den enkelte kommunalbestyrelse kan vælge også at udbyde.

Ungdomsskoletilbuddet skal omfatte:

 • Almen undervisning
 • Prøveforberedende undervisning
 • Specialundervisning
 • Undervisning særligt tilrettelagt for unge indvandrere i dansk sprog og samfundsforhold

Andre aktiviteter tilbydes efter kommunalbestyrelsens beslutning. I Randers Kommune omfatter ungdomsskoletilbuddet også:

 • Undervisning i færdselslære og knallertkørsel
 • Heltidsundervisning
 • Andre aktiviteter
 • Klub- og anden fritidsvirksomhed
 • Juniorklubber

Randers Ungdomsskole har tre hovedformål:

 • En dannelsesopgave
 • Opøvelse i demokratiske processer
 • At være et fristed

Ungdomsskolen kan ved en fleksibel tilrettelæggelse af virksomheden hurtigt sætte ind, hvis der opstår problemer blandt unge eller påtage sig nye opgaver målrettet mod kommunens ungdom.

Gå til Randers Ungdomsskoles hjemmeside