Priser og takster

Her finder du aktuelle priser og takster for de forskellige typer SFO-tilbud.

Forældrebetaling pr. 1. januar 2017

Tilbudstype  Takst 
 Heldagstilbud  1.801,-
 Morgentilbud  560,-
 Morgen- ferietilbud  966,-

Juli måned er betalingsfri.

I førskoleordningerne betales børnehavetakst på kr. 1.504,00 pr. måned. Juli måned er betalingsfri måned. Fra 1. august overgår barnet automatisk til ovennævnte SFO takster.

Når et barn skifter fra børnehave til skolefritidsordning/førskoleordning eller fra skolefritidsordning til klub, sker opkrævningen på en anden måde end hidtil.

Er betalingen eksempelvis hidtil foregået via PBS, skal der ske en fornyet tilmelding i pengeinstituttet. Hvis der i forvejen er søskende indmeldt i en skolefritidsordning, vil betalingerne blive lagt sammen, og her skal der derfor ikke foretages en ny tilmelding til PBS.

%MCEPASTEBIN%