Priser og takster

Her finder du aktuelle priser og takster for de forskellige typer SFO-tilbud.

Forældrebetaling pr. 1. januar 2018

Tilbudstype  Takst 
 Heldagstilbud  1.825,-
 Morgentilbud     568,-
 Morgen- ferietilbud     979,-

Juli måned er betalingsfri.

I førskoleordningerne betales børnehavetakst på kr. 1.630,00 pr. måned.

Fra 1. august overgår barnet automatisk til ovennævnte SFO takster.

Når et barn skifter fra børnehave til skolefritidsordning/førskoleordning eller fra skolefritidsordning til klub, sker opkrævningen på en anden måde end hidtil.

Er betalingen eksempelvis hidtil foregået via PBS, skal der ske en fornyet tilmelding i pengeinstituttet. Hvis der i forvejen er søskende indmeldt i en skolefritidsordning, vil betalingerne blive lagt sammen, og her skal der derfor ikke foretages en ny tilmelding til PBS.