Klagemuligheder

Hvis du vil klage over noget i forbindelse med dit barns SFO, kan du henvende dig til skolelederen, der har det overordnede administrative og pædagogiske ansvar for skolen og SFO'en.

Er du ikke tilfreds med skolelederens afgørelse, kan du inden fire uger klage til Randers Kommunes Skoleafdeling, Laksetorvet, 8900 Randers.

Vil du klage over noget i forbindelse med betalingen af dit barns SFO-plads, for eksempel et afslag på at få en friplads, kan du henvende dig direkte til Borgerservice inden fire uger. Er du ikke tilfreds med kommunens behandling af din klage, kan du klage til Ankestyrelsen.

Borgerservice, Odinsgade 12, 8900 Randers, tlf. 89 15 15 15

Åbningstider:

Mandag kl. 10.00 - 17.00 
Tirsdag, onsdag, torsdag kl. 10.00 - 15.00 
Fredag kl. 10.00 - 13.00