Prisoversigt 2017

Forældrebetaling pr. 1. januar 2017

SFO

SFO uanset alder    Takst
Heldagstilbud   1.801,00   
Morgentilbud      560,00
Morgen- ferietilbud         966,00

Fritidshjem og fritidsklub

Alder   Institutionstype    Takst
Uanset alder    Fritidshjem 1.142,00
1.-3. klasse   Fritidsklub    774,00

Juli måned er betalingsfri måned.

Juniorklub

Alder   Institutionstype   Takst
4.-7. klasse     tilknyttet fritidshjem         387,00
4.-7. klasse   tilknyttet folkeskole   498,00

Juli måned er betalingsfri måned.

Der ydes ikke søskendetilskud.

Førskoleordninger

Taksten er kr. 1574,00 pr. måned.

Juli måned er betalingsfri måned.