Prisoversigt 2018

Forældrebetaling pr. 1. januar 2018

SFO

SFO uanset alder    Takst
Heldagstilbud   1.825,00   
Morgentilbud      568,00
Morgen- ferietilbud         979,00

Fritidshjem og fritidsklub

Alder   Institutionstype    Takst
Uanset alder    Fritidshjem 1.168,00
1.-3. klasse   Fritidsklub    789,00

Juli måned er betalingsfri måned.

Juniorklub

Alder   Institutionstype   Takst
4.-7. klasse     tilknyttet fritidshjem         394,00
4.-7. klasse   tilknyttet folkeskole   505,00

Der ydes ikke søskendetilskud.

Førskoleordninger

Taksten er kr. 1630,00 pr. måned.

Juli måned er betalingsfri måned.