Prisoversigt 2015

Forældrebetaling pr. 1. januar 2015

SFO

SFO uanset alder Takst
Heldagstilbud 1.765,00
Morgentilbud 549.00
Morgen- ferietilbud 845,00

Fritidshjem og fritidsklub

Alder Institutionstype Takst
Uanset alder Fritidshjem 1.119,00
1.-3. klasse Fritidsklub 688,00

Juli måned er betalingsfri måned.

Juniorklub

Alder Institutionstype Takst
4.-7. klasse tilknyttet fritidshjem 344,00
4.-7. klasse tilknyttet folkeskole 486,00

Juli måned er betalingsfri måned.

Der ydes ikke søskendetilskud.

Førskoleordninger

Taksten er kr. 1.765,00 pr. måned.

Juli måned er betalingsfri måned.