Udmeldelse

Udmeldelse skal ske med én måneds varsel senest den 15. eller den sidste dag i måneden.

Udmeldelse sker skriftligt til juniorklubben eller elektronisk via Digital Pladsanvisning.

Gå til Den Digitale Pladsanvisning

Ved overflytning fra et fritidstilbud til et andet skal der ikke ske udmeldelse.