Priser og takster

Her finder du de gældende priser og takser for juniorklubber.

Forældrebetaling pr. 1. januar 2016

Alder

Institutionstype

Takst

4.-7. klasse

Juniorklub tilknyttet fritidshjem

Kr.    337,00

4.-7. klasse

Juniorklub tilknyttet folkeskole

Kr.   491,00

Juli måned er betalingsfri måned.

Forældrebetaling pr. 1. januar 2017

Alder

Institutionstype

Takst

4.-7. klasse

Juniorklub tilknyttet fritidshjem

Kr.    387,00

4.-7. klasse

Juniorklub tilknyttet folkeskole

Kr.   498,00

Der ydes ikke søskendetilskud. Ligeledes ydes der ikke økonomisk friplads til juniorklubber i skoleregi.

Har du spørgsmål til disse tilbud, kan du kontakte din skole eller Randers Kommunes pladsanvisning.