Breddeidræt

Idræt er en væsentlig og uundværlig del af børns opvækst, og derfor har regeringen som ambition, at børn og unge har mulighed for at dyrke mere idræt og motion.

Ambitionen om mere idræt og motion er udsprunget af breddeidrætsudvalgets betænkning fra marts 2009 og understreger, at idræt er rigtig godt for børns sociale udvikling, sundhed og for udvikling af demokratisk medborgerskab i foreningsregi.

Kulturministeriet har udfærdiget et inspirationskatalog til børn og unge om syv timers idræt og motion om ugen.

Se inspirationskataloget her

Kulturministeriet og Nordea-fonden har ligeledes i 2009 søsat projekt "breddeidrætskommuner". Projektet består i at forbedre befolkningens muligheder for at deltage i motion og idræt. De syv modelkommuner har efter 2 års erfaringer fremlagt 66 forskellige projekter til inspiration for alle, der vil sætte flere i bevægelse.