Priser og takster

Forældrebetaling pr. 1. januar 2017 for fritidshjem og fritidsklub.

Juli måned er betalingsfri måned.

Alder Institutionstype Takst
Uanset alder Fritidshjem Kr. 1.142
0. – 3. klasse Fritidsklub Kr. 774