Priser og takster

Forældrebetaling pr. 1. januar 2018 for fritidshjem og fritidsklub.

Juli måned er betalingsfri måned.

Alder Institutionstype Takst
Uanset alder Fritidshjem Kr. 1.168
0. – 3. klasse Fritidsklub Kr. 789