Børns samvær og fællesskaber

Nyere forskning viser, at børns udvikling og læring er afhængig af, hvilken kontakt børnene har med andre børn. Derfor sætter Randers Kommune børns fællesskaber og samvær i centrum. 

1000 ansatte inden for børneområdet var i uge 9, 2013, til  et stort arrangement i Assentofthallerne. Her så de nærmere på, hvordan man som voksen kan hjælpe børnene til at danne gode fællesskaber samme med andre børn.

Pædagogisk konsulent, Else Sall, var i den forbindelse i studiet hos Bo Ørris fra Radio Alfa for at give gode råd til forældre. For hvordan kan man som forælder støtte ens barn til at indgå i nogle gode fællesskaber.

Hør indslaget her

Læs mere om fællesskab og inklusion her