Randerstrappen

Randerstrappen er en fremgangsmåde i valget af indsatser for børn med behov for støtte.

Det omfatter børn og unge fra 0 til 18 år og unge op til 23 år i efterværn. Randers-trappen afspejler Randers Kommunes holdning om at sætte ind med den mindst muligt indgribende indsats.

I linkene kan du se den grafiske oversigt over Randers-trappen samt læse mere om Randers-trappen i en uddybende beskrivelse eller i pixi-udgaven af Randers-trappen.

Hvad er Randers-trappen?

  • Et arbejdsredskab og et dialogredskab
  • Et overblik og en beskrivelse med eksempler på indsatser
  • En tankegang og en fælles referenceramme

Hvilke signaler vil Randers Kommune sende med Randers-trappen?

  • Barn og forældre deltager altid i drøftelserne med fagpersonerne om indsatsen.
  • Mindst mulig indgribende indsats
  • Inkludere barnet i nærmiljøet
  • En fælles retning
  • Effekt af indsatsen vurderes efter maksimalt seks måneder